Wedstrijd

Welkom op de pagina van 10 Even Stilstaan. Om ons 10-jarig bestaan te vieren en dus ook meer dan 3200 Even Stilstandjes in Het Belang van Limburg organiseren we een heuse schrijfwedstrijd. Zo kunnen jullie allemaal een “Even Stilstaan”-tje schrijven en wie weet verschijnt hij ook in de krant.

Het is ook op deze pagina dat jullie ook stemmen voor het mooiste “Even Stilstaan”-tje en zo bepalen wie de winnaar wordt van de publieksprijs! Om slechts één stem per persoon te geven moeten we jullie wel even vragen om eerst te registeren.

We wensen jullie alvast veel leesplezier.

Reglement van de wedstrijd

De werkgroep ‘Even stilstaan’ (Het Belang van Limburg) organiseert een schrijfwedstrijd (proza en poëzie) in het kader van haar 10jarig bestaan met als thema  ‘Vreugde’.

De wedstrijd bestaat uit 2 categorieën: jongeren (12 – 17 jaar)  +   volwassenen (vanaf 18 jaar).

In elke categorie wordt een juryprijs en een publieksprijs uitgereikt. Voor de volwassenen bestaat deze prijs telkens uit een kunstwerk en voor de jongeren uit een boekenbon + een bloemlezing van de winnende teksten/gedichten.

Elk(e) Nederlandstalig gedicht/prozatekst (max. 1000 tekens, spaties inbegrepen en/of 16 versregels) komt in aanmerking.

Het gedicht/de tekst moet voorzien zijn van een titel (max. 22 tekens, spaties inbegrepen) en een schuilnaam.

Elke deelnemer mag max. 2 gedichten/teksten insturen.

De leden van de jury zijn uitgesloten van deelname.

De gedichten worden per post of via e-mail bezorgd aan het secretariaat van de organisatie.

Via e-mail:

Bijlage 1 bevat het getypte gedicht/de tekst voorzien van titel en schuilnaam

Bijlage 2 bevat op een afzonderlijk document volgende gegevens: Titel, schuilnaam, naam en voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer of gsm-nummer, e-mailadres.

Via post:

Getypt(e) gedicht/tekst voorzien van titel en schuilnaam.

In een afzonderlijke gesloten envelop waarop alleen de schuilnaam vermeld staat : Titel, schuilnaam, naam en voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer of gsm-nummer, e-mailadres.

9. De ingezonden teksten / gedichten mogen nog niet gepubliceerd of bekroond zijn in andere wedstrijden.

10. De teksten worden uiterlijk op 20 juni 2019 verwacht op volgend e-mailadres: evenstilstaan10@gmail.com  of via de post op het adres: Schrijfwedstrijd ‘Even stilstaan’ P/A Serge Casier Wellenstraat 4 te 3840 Borgloon. De maildatum of poststempel geldt als datumbewijs.

11. De gedichten worden zonder persoonsgegevens bezorgd aan de juryleden.

12. De jury bestaat uit Wivine Vanmechelen, Jan Colla en Francis Loyens. De voorzitter van de jury is Francis Loyens en de secretaresse is Ann Testelmans.

13. De jury bekroont 1 winnaar per categorie voor de juryprijs. Het publiek kiest per categorie een winnaar voor de publieksprijs waarvan de stemming gebeurt via de website ‘evenstilstaan.blog’ van 1 juli 2019 tot en met 1 augustus 2019.

14. De uitspraak van de jury is bindend. Over de uitslag en inhoud wordt niet gecorrespondeerd. Door deel te nemen verklaart de deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement. De jury houdt zich het recht voor om de prijs eventueel niet toe te kennen.

15. Door deelname geef je ‘Even stilstaan’ de toelating zonder vergoeding je gedicht op de website van ‘Even stilstaan’ te plaatsen, te publiceren of tentoon te stellen + je persoonsgegevens te verwerken en bij te houden.

16. De proclamatie vindt plaats op zondag 22 september 2019 om 11.00 uur in het Pastoraal Centrum Tulpinstraat 75 te 3500 Kiewit Hasselt.

17. Alle deelnemers (+ familie) worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking. Op voorhand inschrijven via ‘evenstilstaan.blog’ met opgave van het aantal aanwezigen is noodzakelijk.

18. ‘Even stilstaan’ zorgt voor de bekendmaking van deze wedstrijd, alsook voor de nodige persaandacht.

Advertenties